Instagram
Something is wrong.
Instagram token error.
1

Człopa

W odległości 4 km od naszego gospodarstwa znajduje się miasto Człopa, jedno z najstarszych w naszym regionie. Pierwszym, odnotowanym władcą Człopy był książę Dzierżykraj. Dzisiaj można obejrzeć pozostałości po grodzie księcia, które znajdują się w odległości 2 km od miasta.  W Człopie można zwiedzić stary cmentarz żydowski oraz zespół obiektów mostowych po zlikwidowanej linii kolejowej. Atrakcją dla turystów jest malownicza ścieżka pieszo – rowerowa  „Brzegiem człopskich jezior”, o długości ok. 18 km, która prowadzi m.in. do pobliskiej wieży widokowej.